Cơ hội nhận 25% điểm thưởng slot GPI tại nhà cái w88

Tham gia chơi các trò chơi slot GPI tại nhà cái w88 để có cơ hội nhận ngay 25% điểm thưởng trên ứng dụng W88 Lite Android. Còn chần trừ gì nữa, chơi ngay bây giờ nào.

Thời gian khuyến mãi và cơ cấu giải thưởng:

1. Khuyến mãi áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tiền tệ: RMB, USD, THB, IDR, INR, VND, MYR và KRW.
2. Thời gian khuyến mãi diễn ra:
• Từ 21:00:00 đến 23:59:59 ngày 09/10/2020 (GMT+8)
• Từ 21:00:00 đến 23:59:59 ngày 10/10/2020 (GMT+8)
• Từ 21:00:00 đến 23:59:59 ngày 11/10/2020 (GMT+8)
3. Thành viên sẽ nhận thêm 25% tổng điểm thưởng trong thời gian khuyến mãi diễn ra.
Nhận thêm ngàn điểm thưởng bằng cách sử dụng ứng dụng W88 Lite Android để chơi các trò Slot GPI!
Quét mã QR & tải ngay tại:

W88 Lite App

Điều kiện và điều khoản:

1. Tham gia các trò Slot GPI yêu thích trên ứng dụng W88 Lite Android.
2. Chương trình khuyến mãi có thể kết hợp với tất cả các khuyến mãi hiện có tại W88.
3. Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của thành viên trong 3 ngày làm việc kể từ khi khuyến mãi kết thúc.
4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
5. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi w88 promotion được áp dụng.